راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

تیم «اروپا برای هوانوردی» برای دنیای فضای هوایی 2024


شرکای “اروپا برای هوانوردی”، متشکل از 9 سازمان هوانوردی اروپایی که برای ارتقای نوسازی، پایداری و انعطاف پذیری هوانوردی ایمن اروپایی کار می کنند، در دنیای فضای هوایی، از 19 تا 21 مارس 2024 در ژنو، سوئیس.

در طول این رویداد جهانی 3 روزه، این سازمان ها نحوه برخورد مشترک با مهم ترین چالش های صنعت هوانوردی اروپا را به نمایش خواهند گذاشت.

غرفه و تئاتر «اروپا برای هوانوردی» (#H22) میزبان مجموعه‌ای از نمایشگاه‌ها و نمایش‌های نمایشی خواهد بود که همکاری در عمل بین سازمان‌های هوانوردی اروپایی را که برای اجرای این برنامه کار می‌کنند، نشان می‌دهد. آسمان واحد اروپایی:

  • کمیسیون اروپا،
  • آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA)
  • آژانس دفاع اروپا (EDA)
  • EUROCONTROL،
  • سازمان اروپایی تجهیزات هواپیمایی کشوری (EUROCAE)
  • آژانس اتحادیه اروپا برای برنامه فضایی (EUSPA)،
  • آژانس اجرایی اقلیم، زیرساخت و محیط زیست اروپا (CINEA)،
  • شرکت مشترک SESAR 3 (SESAR 3 JU) و
  • مدیر استقرار SESAR (SESAR DM).منبه خبر