راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

EASA AD اضطراری FAA را در بوئینگ 737-9 تصویب کرد – هیچ اپراتور اتحادیه اروپا تحت تأثیر قرار نگرفت


آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا دارد به تصویب رسید یک دستورالعمل اضطراری قابلیت پرواز (EAD) که توسط اداره هوانوردی فدرال (FAA) برای پیکربندی خاص بوئینگ 737-9 (MAX) صادر شده است. را EADکه هواپیما را در این پیکربندی خاص تا زمان تکمیل بازرسی زمینگیر می‌کند، به دنبال رویدادی در پرواز خطوط هوایی آلاسکا رخ می‌دهد که در آن یک پانل خروجی از داخل پرواز هواپیما جدا شد و منجر به کاهش فشار سریع کابین شد.

EASA تصمیم گرفت FAA EAD را اتخاذ کند، علیرغم این واقعیت که طبق اطلاعات آژانس و همچنین بر اساس اظهارات FAA و Boeing، هیچ شرکت هواپیمایی در یکی از کشورهای عضو EASA در حال حاضر هواپیما با پیکربندی مربوطه را اداره نمی کند. در تنظیمات خاص تحت پوشش EAD، یک خروجی کابین میانی با یک پنل پلاگین جایگزین می‌شود. این پیکربندی معمولاً توسط خطوط هوایی انجام می شود که عملیات های با تراکم کمتر (با ظرفیت مسافر کمتر) را انجام می دهند، جایی که این خروجی اضافی برای برآورده کردن الزامات ایمنی تخلیه مورد نیاز نیست.

هواپیماهای 737-9 که در اروپا کار می کنند این پیکربندی را ندارند و بنابراین توسط EAD زمین گیر نیستند و می توانند به طور عادی به فعالیت خود ادامه دهند.

EASA در این مورد با FAA در تماس است و تحقیقات مربوط به رویداد هواپیمایی آلاسکا را از نزدیک دنبال خواهد کرد.منبه خبر