راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

EASA اولین نظرسنجی را برای تولیدکنندگان پهپاد راه اندازی کرد


آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) اولین نظرسنجی را برای سازندگان سیستم های هواپیمای بدون سرنشین (UAS) (پهپادها و کیت ها) برای ارزیابی روندهای موجود و رشد آتی حوزه هواپیماهای بدون سرنشین در بازار غیرنظامی اتحادیه اروپا راه اندازی کرده است. این اطلاعات برای پشتیبانی از توسعه آینده مواد نظارتی در UAS استفاده خواهد شد.

EASA تولیدکنندگان را تشویق می کند (طراحی پهپادها و کیت هایی برای نصب بر روی پهپادها، ارائه سیستم های اضافی مانند چتر نجات، سیستم های پایان پرواز و غیره) تا 9 فوریه 2024 به این نظرسنجی پاسخ دهند.

اگر شما یک تولید کننده پهپاد یا کیت هستید، می توانید با ارسال ورودی های خود به این مورد، ما را در رسیدن به اهداف خود یاری کنید ارتباط دادن.منبه خبر