راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

جای خالی جدید منتشر شد: مدیر صدور گواهینامه پروژه (PCM)اطلاعیه شغلی زیر در پورتال مشاغل ما منتشر شده است: عنوان: مدیر صدور گواهینامه پروژه (PCM) تاریخ بسته شدن: 04/03/2023 در ساعت 23:59 CET برای مشاهده همه فرصت های شغلی، اطلاعات در مورد مزایای ما و اطلاعات بیشتر از پورتال مشاغل ما دیدن کنید.منبه خبر

Blog

تاجیکستان با سیاست سفر بدون ویزا برای 62 کشور از جمله روسیه، ژاپن، کشورهای شینگن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، صنعت گردشگری را افزایش می دهد.

تاجیکستان با سیاست سفر بدون ویزا برای 62 کشور از جمله روسیه، ژاپن، کشورهای شینگن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، صنعت گردشگری را افزایش

ادامه مطلب »