راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

ایر نیوزلند با اولین تحویل 500000 لیتری سوخت پایدار هوانوردی در ولینگتون به صفر خالص نزدیک شد.


ایر نیوزلند با اولین تحویل سوخت پایدار 500000 لیتری سوخت هوانوردی در ولینگتون – جهانگردی و سفر به صفر خالص نزدیک شد

حق چاپ © Travel And Tour World – کلیه حقوق محفوظ است

رضایت را مدیریت کنید



ایرلاین نیوز