راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

سازمان آموزشی جدید ایر ایندیا در امراواتی به بزرگترین سازمان جنوب آسیا تبدیل می شود، برنامه ای برای صدور گواهینامه سالانه 180 خلبان


سازمان آموزشی جدید ایر ایندیا در امراواتی به بزرگترین سازمان جنوب آسیا تبدیل می شود، قصد دارد سالانه به 180 خلبان گواهی دهد – سفر و جهانگردی

حق چاپ © Travel And Tour World – کلیه حقوق محفوظ است

رضایت را مدیریت کنیدایرلاین نیوز