راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

سفر خارجی، گران‌تر از همیشه: عوارض خروج تا 100 درصد افزایش یافت!

سفر به خارج از کشور برای ایرانیان به طور قابل توجهی گران‌تر شد. طبق جدیدترین مصوبه، عوارض خروج از کشور برای سفر اول 520 هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال قبل 30 درصد افزایش یافته است. این رقم برای سفر دوم 50 درصد و برای سفرهای سوم و بیشتر تا 100 درصد افزایش خواهد یافت.

دولت 27 درصد پول بیشتر از سفرهای خارجی شما می‌گیرد:

با وجود این افزایش چشمگیر، پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از عوارض خروج 27 درصد افزایش یابد و به 4362 میلیارد تومان برسد.

حج و عتبات هم گران‌تر شد:

عوارض خروج برای زائران حج تمتع و عمره نیز 30 درصد افزایش یافته و به 172 هزار تومان رسیده است. همچنین عوارض خروج هوایی برای زائران عتبات عالیات 45 هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی 15 هزار تومان است که هیچ تغییری نسبت به سال قبل ندارد.