راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

استانبول مکانهای زیادی برای لذت بردن از فضای سبز دارد، از باغها و جنگلها گرفته تا جزایر

استانبول مکانهای زیادی برای لذت بردن از فضای سبز دارد، از باغها و جنگلها گرفته تا جزایر

استانبول مترادف با تاریخ و مکانهای فرهنگی است، اما باغها و جنگلهای رنگارنگی همج برای لذت بردن از گوشهای از طبیعت در شهر دارد.

مشاهده کامل خبر در یورونیوز فارسی
https://parsi.euronews.com/tag/tourism

سامانه خبرخوان گردشگری – اولین سامانه اختصاصی خبرخوان گردشگری فارسی