راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

برچسب: حاضر

Blog

“در حال حاضر، بازار گردشگری در ازبکستان و آسیای مرکزی رشد سریعی را تجربه می کند” – اولگ ایوانف، مدیر روابط عمومی سابق ایر سمرقند

“در حال حاضر، بازار گردشگری در ازبکستان و آسیای مرکزی رشد سریعی را تجربه می کند” – اولگ ایوانف، مدیر روابط عمومی سابق، ایر سمرقند

ادامه مطلب »