راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

برچسب: حال

Blog

Eswatini با سیاست جدید سفر بدون ویزا برای 93 کشور از جمله استرالیا، امارات متحده عربی، ژاپن و روسیه در حال رشد صنعت سفر است.

صفحه اصلی » اخبار هواپیمایی » Eswatini با سیاست جدید سفر بدون ویزا برای 93 کشور از جمله استرالیا، امارات متحده عربی، ژاپن و روسیه

ادامه مطلب »
Blog

ازبکستان با سیاست سفر بدون ویزا برای 91 کشور از جمله کشورهای شینگن، چین، روسیه و بریتانیا، صنعت گردشگری را در حال رشد است.

صفحه اصلی » اخبار خطوط هوایی » ازبکستان با سیاست سفر بدون ویزا برای 91 کشور از جمله کشورهای شینگن، چین، روسیه و بریتانیا، صنعت

ادامه مطلب »
Blog

“در حال حاضر، بازار گردشگری در ازبکستان و آسیای مرکزی رشد سریعی را تجربه می کند” – اولگ ایوانف، مدیر روابط عمومی سابق ایر سمرقند

“در حال حاضر، بازار گردشگری در ازبکستان و آسیای مرکزی رشد سریعی را تجربه می کند” – اولگ ایوانف، مدیر روابط عمومی سابق، ایر سمرقند

ادامه مطلب »