راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

برچسب: فنی

Blog

اتحادیه اروپا و ایکائو یادداشت همکاری را برای حمایت از همکاری فنی در هوانوردی در سراسر جهان تقویت می کنند

اتحادیه اروپا (EU) و سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) پیوست جدیدی به یادداشت همکاری (MoC) خود را برای ایجاد یک مشارکت قوی در حمایت

ادامه مطلب »
Blog

اتحادیه اروپا و ایکائو یادداشت همکاری را برای حمایت از همکاری فنی در هوانوردی در سراسر جهان تقویت می کنند

اتحادیه اروپا (EU) و سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) پیوست جدیدی به یادداشت همکاری (MoC) خود را برای ایجاد یک مشارکت قوی در حمایت

ادامه مطلب »