راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

برچسب: کد

Blog

توافقنامه جدید اشتراک کد بین اتحاد و باتیک ایر مالزی چگونه گزینه‌های سفر را برای مسافران جهانی تغییر می‌دهد؟

صفحه اصلی » صفحه اصلی اخبار شرکت هواپیمایی » توافقنامه جدید اشتراک کد بین اتحاد و باتیک ایر مالزی چگونه گزینه‌های سفر را برای مسافران

ادامه مطلب »
Blog

چگونه کد ژوئن یائو ایر با خطوط هوایی سنگاپور، فین ایر، خطوط هوایی چین شرقی، تای ایرویز در جریان المپیک پاریس به صنعت سفر و گردشگری کمک می کند

چگونه کد ژوئن یاو ایر با خطوط هوایی سنگاپور، فین ایر، خطوط هوایی چین شرقی، تای ایرویز در جریان المپیک پاریس به اشتراک گذاشته می‌شود،

ادامه مطلب »