راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

برچسب: FAA

Blog

EASA AD اضطراری FAA را در بوئینگ 737-9 تصویب کرد – هیچ اپراتور اتحادیه اروپا تحت تأثیر قرار نگرفت

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا دارد به تصویب رسید یک دستورالعمل اضطراری قابلیت پرواز (EAD) که توسط اداره هوانوردی فدرال (FAA) برای پیکربندی خاص بوئینگ

ادامه مطلب »