راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

مدیرعامل امریکن ایرلاینز قول داده است که با کاهش چشم انداز سهام، یک بازنشانی انجام دهد


مدیرعامل امریکن ایرلاینز قول بازنشانی می دهد زیرا چشم انداز افتضاح سهام را کاهش می دهد – Travel And Tour World

حق چاپ © Travel And Tour World – کلیه حقوق محفوظ است

رضایت را مدیریت کنیدایرلاین نیوز