راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

مراسم شاهنامه‌خوانی در موزه فرش شیروان خراسان شمالی برگزار شد

مراسم شاهنامه‌خوانی در موزه فرش شیروان خراسان شمالی برگزار شد

مراسم شاهنامه‌خوانی امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در موزه فرش شهرستان شیروان برگزار شد.

منبع : میراث اریا