راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

SAVE THE DATE – کنفرانس سالانه ایمنی EASA 2024 در بوداپست


یادداشت های روزانه خود را برای کنفرانس سالانه ایمنی EASA در سال 2024، که به عنوان یک رویداد حضوری در بوداپست، مجارستان، در 30 تا 31 اکتبر و همزمان با ریاست مجارستان اتحادیه اروپا برگزار می شود، علامت بزنید.

موضوع کنفرانس امسال “ایمنی – فناوری – و بعد انسانی” است.

لطفا … را چک کنید صفحه رویداد کنفرانس سالانه ایمنی 2024 برای جزئیات بیشترمنبه خبر