راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

EASA قوانین دسترسی آسان برای سیستم‌های هواپیمای بدون سرنشین را منتشر می‌کند – بازبینی از آوریل 2024


آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) این خبر را منتشر کرده است بازبینی از آوریل 2024 از قوانین دسترسی آسان برای سیستم های هواپیمای بدون سرنشین (مقررات (EU) 2019/947 و 2019/945). این اصلاحیه شامل اصلاحیه 13 از موضوع 1 از ابزارهای قابل قبول انطباق و مواد راهنمایی برای مقررات (EU) 2019/947 (AMC & GM to Part-UAS) که توسط تصمیم ED 2023/012/R.

تصمیم 2023/012/R، که در 20 اکتبر 2023 منتشر شد، AMC و GM را به Part-UAS اصلاح کرد، با هدف حفظ سطح بالایی از ایمنی برای عملکرد UAS در دسته‌های “باز” ​​و “خاص”، بهبود سطح هماهنگی در اجرای مقررات و ایجاد زمینه بازی برابر.منبه خبر