راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

رئیس و معاون جدید هیئت مدیره EASA انتخاب شدند


را هیئت مدیره EASA کوئن میلیس، مدیر کل سازمان هوانوردی غیرنظامی بلژیک را در رای گیری که در جلسه عادی شش ماهه آن در 6 تا 7 ژوئن 2024 برگزار شد، به عنوان رئیس جدید آن انتخاب کرد.

آنلیا مارینووا، مدیر کل اداره هوانوردی کشوری بلغارستان، به عنوان معاون رئیس انتخاب شد.

رئیس و نایب رئیس توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند اعضای هیئت مدیره EASA از میان اعضای خود مدت ماموریت آنها چهار سال است. از آنجایی که مدیران قبلی هیئت مدیره را ترک می کنند، انتخابات ضروری بود.منبه خبر