راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

EASA و EUROCONTROL برای تقویت همکاری برای آینده ایمن و پایدار هوانوردی اروپا، MoC را امضا کردند


EASA Eurocontrol

کلن، 29 آوریل 2024 — فلوریان گیلرمت، مدیر اجرایی آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) و رائول مدینا، مدیر کل EUROCONTROL، یادداشت همکاری (MoC) را برای تقویت تعهد مشترک سازمان های مربوطه خود برای ایجاد بالاترین سطوح ایمنی امضا کردند. کارایی و پایداری در بخش هوانوردی غیرنظامی اروپا

EUROCONTROL و EASA همکاری قوی و طولانی مدتی را در بسیاری از زمینه های مورد علاقه متقابل از ایمنی تا نوآوری، و از کارایی تا پایداری، با هدف کلی حصول اطمینان از اینکه سیستم ایمنی هوانوردی اروپا تا حد امکان مؤثر عمل می کند، تشکیل داده اند. این همکاری باعث افزایش هم افزایی بین تیم های فنی و علمی مربوطه دو سازمان از طریق تبادل منظم اطلاعات، دانش و داده ها شده است.

برنامه کار مشترک EASA-EUROCONTROL و دفتر فنی و هماهنگی EASA-EUROCONTROL (TeCO) دو ابزار محوری هستند که این همکاری ثمربخش را تسهیل کرده اند، از جمله فعالیت ها در زمینه های زیر:

  • پایداری هوانوردی؛
  • قوانین، مشخصات و استانداردهای مدیریت ترافیک هوایی اروپا / خدمات ناوبری هوایی (ATM/ANS) در سطح جهانی؛
  • حمایت از ذینفعان؛ و
  • تولید و تجزیه و تحلیل ATM/ANS Safety Intelligence.

فلوریان گیلرمت، مدیر اجرایی EASA گفت: «ما برای تحقق جاه‌طلبی‌های زیست‌محیطی اروپا کنار هم ایستاده‌ایم، از هر گونه شکافی در رویکردمان اجتناب می‌کنیم و در عین حال اطمینان می‌دهیم که ایمنی اولویت ما باقی می‌ماند. از طریق این همکاری، ما تخصص خود را به نفع کشورهای عضو و سیستم هوانوردی اروپا به عنوان یک کل جمع خواهیم کرد.

رائول مدینه، مدیرکل EUROCONTROLوی گفت: “این MoC گواهی بر تعهد ما برای تقویت مشارکت خود با EASA و همکاری با یکدیگر بر روی اولویت های مشترک جدید، به حداکثر رساندن هم افزایی حول موضوعاتی است که برای توسعه آینده هوانوردی اروپا مهم هستند.” من مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود هستم در حالی که به جلو می رویم و برای رویارویی با چالش های هوانوردی آماده می شویم.

این MoC جایگزین سند موجود امضا شده در سال 2021 می شود و به چهار زمینه جدید همکاری برای افزایش ایمنی و انعطاف پذیری ایمنی اروپا می پردازد که شامل آموزش، امنیت سایبری، تحقیق و نوآوری، و همچنین ارتباطات، ناوبری و نظارت (CNS) می شود.

آموزش: دوره ها توسط EUROCONTROL با هماهنگی EASA برای اطمینان از اجرای موثر قوانین EASA و حمایت از تکامل مستمر چشم انداز نظارتی ایجاد و ارائه خواهد شد.

امنیت سایبری: اطلاعاتی در خصوص رویدادها و حوادث سایبری که بر ایمنی هوانوردی تأثیر دارند رد و بدل می شود و فناوری های جدید و تأثیر آنها بر امنیت سایبری بررسی می شود. علاوه بر این، تمرینات امنیت سایبری «تبلتاپ» ایجاد و مستقر خواهد شد. این حوزه جدید همکاری ضروری است زیرا هدف این دو سازمان بالاترین سطح ایمنی و انعطاف پذیری هوانوردی اروپایی است.

تحقیق و نوآوری: فعالیت های تحقیقاتی و نوآوری مشترک برای پیشبرد ایمنی و پایداری هوانوردی اروپا طراحی خواهد شد.

ارتباطات، ناوبری و نظارت (CNS): همکاری در مورد مسائل CNS به EASA اجازه می دهد تا جنبه های گواهینامه و نظارت مربوطه را ارائه دهد و از این طریق از نقش مدیر برنامه CNS در مدیر شبکه EUROCONTROL برای نوسازی زیرساخت CNS اروپا حمایت کند.منبه خبر